Image
Image

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

Elektronska prijava škodnega primera je hitra in preprosta. Predno pričnete s prijavo je potrebno potrditi elektronski naslov.
Za uspešno prijavo škodnega primera obvezno potrebujete številko zavarovalne pogodbe in davčno številko zavarovalca in natančne podatke povezane s škodnim dogodkom.

Image

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

Elektronska prijava škodnega primera je hitra in preprosta. Predno pričnete s prijavo je potrebno potrditi elektronski naslov.
Za uspešno prijavo škodnega primera obvezno potrebujete številko zavarovalne pogodbe in davčno številko zavarovalca in natančne podatke povezane s škodnim dogodkom.

Image