Merkur zavarovalnica

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

SPLETNA PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA

Elektonska prijava škodnega primera je hitra in preprosta. Predno pričnete s prijavo je potrebno potrditi elektronski naslov.
Za uspešno prijavo škodnega primera obvezno potrebujete številko zavarovalne pogodbe in davčno številko zavarovalca in natančne podatke povezane s škodnim dogodkom.

Image